PERSIDANGAN ANTARABANGSA ISLAM DAN TOKOH 2017 (PAIT 2017)

TEMA:
SUMBANGAN DAN PEMIKIRAN DATODR HARON DIN

TARIKH:
20 & 21 November 2017

TEMPAT:
Universiti Kebangsaan Malaysia


OBJEKTIF

 • Mewujudkan perbincangan ilmiah berkaitan Islam dan tokoh khususnya Dato’ Dr Haron Din.
 • Mengambil manfaat daripada pandangan dan maklumat daripada individu yang mempunyai hubungan kekeluargaan, sahabat handai, para pelajar almarhum berkenaan keperibadian Dato’ Dr Haron Din sebagai tokoh fiqh, pendakwah dan pengamal perubatan Islam.
 • Bertukar fikiran dan pandangan berkaitan dengan sumbangan serta pemikiran fiqh tokoh daripada kalangan para penyelidik, pensyarah, pentadbir, pengamal perubatan dan pelajar pelajar siswazah sama ada pada peringkat sarjana dan doktor falsafah
 • Mengukuhkan jaringan akademik di antara institusi-institusi pengajian Islam di Nusantara dan seluruh dunia.

SUB TEMA – DATO’ DR. HARON DIN

 • Haron Din dan Syariah
 • Haron Din dan Usuluddin
 • Haron Din dan Dakwah
 • Haron Din dan al-Quran & al-Sunnah
 • Haron Din dan Perubatan Alternatif
 • Haron Din dan Khidmat Masyarakat
 • Haron Din sebagai Murabbi

SUB TEMA – UMUM

 • Tokoh Fiqh dan Usul
 • Tokoh Maqasid Syariah
 • Tokoh Undang-undang Islam
 • Tokoh Perubatan Islam
 • Tokoh Kekeluargaan Islam
 • Tokoh Muamalat, Harta, Kewangan dan Perbankan Islam
 • Tokoh Pendidikan Islam
 • Tokoh Kenegaraan dan Politik
 • Tokoh Falsafah dan Peradaban Islam
 • Tokoh Dakwah dan Masyarakat
 • Tokoh Tafsir dan Hadis
 • Tokoh Bahasa
 • Tokoh Islam Nusantara
 • Tokoh Islam Antarabangsa
 • Muamalat & Kewangan
 • Perbankan dan Takaful
 • Perundangan Islam
 • Pengurusan
 • Kehartaan
 • Jenayah
 • Kekeluargaan
 • Kanak-kanak
 • Pentadbiran dan Perlembagaan
 • Gender
 • Falsahah dan Peradaban Islam
 • Fiqh Astronomi
 • Perubatan Islam
 • Isu Alam Sekitar
 • Islam dan Minoriti
 • Industri Halal
 • Maqasid dalam Perundangan
 • Tajuk-tajuk lain yang berkaitan