PROSIDING KOLOKIUM SISWAZAH SYARIAH PERINGKAT KEBANGSAAN 2014

15 OKTOBER 2014
FAKULTI PENGAJIAN ISLAM, UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA

Kulit Prosiding

Senarai Kandungan

Insurans menurut Perspektif Syariah
Mohd Mazli Mohd Aini, Ahmad Dahlan Salleh & Salmy Edawati Yaacob

Amalan Intervensi Perilaku Seksual Remaja Autistic Spectrum Disorders (ASD) di Malaysia dan Keharusannya Menurut Syarak
Zuraini Yaakub & Zuliza Mohd Kusrin

Pembuktian Cerai Taklik Di Mahkamah Syariah
Ammar Badruddin Romli & Che Maryam Ahmad

Mekanisma Cukai Barangan dan Perkhidmatan (GST) Menurut Percukaian Islam
Hanis Othman & Shofian Ahmad

Integrasi Paradigma: Usul Fiqh dan Hermeneutika
Norfazila Binti Hassan, Anwar Fakhri Omar & Mazlan Ibrahim

Aplikasi Prinsip Khiyar dalam Jualan Barangan: Kajian terhadap Akta Kontrak 1950 (Akta 136)
Hasri Harun, Shofian Hj Ahmad & Ruzian Markom

Fatwa Sebagai Mekanisme Mengawal Ajaran Syiah: Satu Tinjauan Literatur
Sharifah Nor Ainnul Khairiyah Bt Syed Abdul Rahman & Mohd Al Adib Samuri

Sokongan Terhadap Hak Saudara Baru Menurut Syarak
Nabilah Huda Zaim & Zuliza Mohd Kusrin

Islam dalam Dasar Pendidikan Negara di Malaysia
Saiyah Naharani @ Aloi & Ibnor Azli Ibrahim

Istiqlal al-Qada’: Wujudkah Pelaksanaannya Dalam Sistem Kehakiman Malaysia?
Nur Aina Abdulah & Ibnor Azli Ibrahim

Wasatiyyah dan Kesederhanaan
Mohd Zuhdi Ahmad Khasasi & Ahmad Dahlan Salleh

Pengurusan Risiko Dalam Keuntungan Menurut Fiqh Mu’amalat
Muhamad Zuhaili Saiman & Ahmad Dahlan Salleh

Tinjauan Literatur Kewajaran Proses Istitabah di Mahkamah Syariah
Siti Maizatul Akma Saiman & Zaini Nasohah

Penglibatan Dato’ Salleh Haji Ahmad Sebagai Ahli Jawatankuasa Syariah (Fatwa) Negeri Perak Darul Ridzuan
Mokhtaruddin Bin Muhamad & Zuliza Bt Mohd Kusrin

Amalan Permohonan Kebenaran Poligami di Mahkamah Tinggi Syariah Selangor
Ana Faiza Md Nor & Zuliza Mohd Kusrin

أحكام العبادات في ظل الأحوال الجوية: دراسة فقهية لأثر الأحوال الجوية في العبادات
حسن مولود حسن الشيباني وحود إظهار عارف بن محمد قاسم

الذمي وتولي رئاسة بلاد المسلمين: دراسة شرعية مقارنة بالقانون الفلسطيني
يوسف عطية كليبي ود. أحمد بن محمد حسني وأنوار فخري عمر

Pengurusan Harta Pusaka Mahjur Alaih Menurut Perspektif Islam: Satu Kajian Literatur
Fariza Mohamad Tajuddin & Mohd Zamro Muda