KONVENSYEN KEBANGSAAN KOPERASI PATUH SYARIAH ANGKASA & UKM (KONSIS) 2016

konsis2016

Muka Depan

Muka Dalam

Tajuk:
Prosiding Konvensyen Kebangsaan Koperasi Patuh Syariah ANGKASA & UKM (KONSIS) 2016

Penyunting:
Zamzuri Zakaria, Muhammad Nazir Alias & Lukman Samsudin

ISBN: 978-967-0913-40-7

Senarai Kandungan

Keperluan Koperasi Patuh Syariah Pada Masa Kini
Shofian Ahmad

Skim Ar Rahnu Koperasi: Kajian Perbandingan Antara Ar Rahnu YAPEIM Dan Pos Ar Rahnu Malaysia
Asiah Alkharib Shah & Salmy Edawati Yaacob

Koperasi Kredit Menurut Perspektif Syariah: Tinjauan Dari Sudut Sejarah Dan Pandangan Ulamak Terhadapnya
Mohd Mazli Mohd Aini, Salmy Edawati Yaacob & Ahmad Dahlan Salleh

Local Governance and Shariah Cooperatives in Indonesia
Abdul Ghafar Ismail & Muhammad Hasbi Zaenal

Keanggotaan Pelajar Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran Dalam Koperasi Sekolah Menurut Persfektif Islam
Muhamad Fairus Sharrif & Nik Abdul Rahim Nik Abdul Ghani

Reaksi Institusi Zakat Terhadap Cadangan Melokalisasi Pentadbiran Zakat Di Institusi Pengajian Tinggi
Dicky Wiwittan Toto Ngadiman, Salmy Edawati Yaacob & Hairunnizam Wahid

Shariah Governance Framework For Islamic Co-Operative In Malaysia: The Need For A Centralized Shariah Advisory Body
Muhammad Issyam b Itam@Ismail & Rusni bt Hasan

Instrumen Pembiayaan Peribadi Tunai Islam di Malaysia: Satu Sorotan Literatur
Amir Fazlim Yusoff & Muhammad Shahir Ridzuan Md Radzi