ISU SYARIAH & UNDANG-UNDANG SIRI 22

Kulit Isu Syariah 22  Kulit Isu Syariah(B) 22

Kulit Depan

Kulit Belakang

Kata Pengantar & Senarai Kandungan

Bab 1
Pendahuluan: Penerokaan Ilmu Syariah dan Undang-undang: Teras Kelangsungan Keilmuan Islam
Md. Yazid Ahmad, Anwar Fakhri Omar & Mohammad Zaini Yahaya

Bab 2
Hak Ibu Tunggal menurut Syarak
Norhidayah Md Salleh & Zuliza Mohd Kusrin

Bab 3
Sejarah Kadar Mas Kahwin di Johor
Muhammad Najib Abd Wakil & Che Maryam Ahmad

Bab 4
Tuntutan Harta Sepencarian di Mahkamah Syariah Sabah
Nur Shafiqqah Mudran & Zuliza Mohd Kusrin

Bab 5
Tanggungjawab Pemunya Premis dalam Undang-Undang Tort Islam: Satu Kajian Perbandingan dengan Undang-Undang Sivil Maghribi dan Tunisia
Abdul Basir Mohamad

Bab 6
Transeksual menurut Perspektif Islam dan Sains
Mohd Izhar Ariff Mohd Kashim & Diani Mardina Mat Zin

Bab 7
Mata Wang Maya dalam Perspektif Siyasah Shar‘iyyah
Muhammad Amir Husairi Che Rani & Anwar Fakhri Omar

Bab 8
Polisi Umum Pentadbiran Tanah Era Khalifah ‘Umar bin al-Khattab
Md Yazid Ahmad

Bab 9
التكييف الفقهي لإجارة الأعيان المنتهية بالتمليك: الأردن أنموذجا
أبو بكر توفيق فتاح، أحمد دحلان صالح، ونيء عبد الرحيم نيء عبد الغني

Senarai Penyumbang

Indeks