ISU SYARIAH & UNDANG-UNDANG SIRI 19

Cover Hadapan Isu 19-01     Cover Belakang Isu 19-01

Kata Pengantar & Kandungan

Parameter ‘Asas-Asas’ Penentuan Hukuman bagi Penjenayah Wanita Menurut Undang-Undang Jenayah Islam dalam Kes Hudud
Ahmad bin Muhammad Husni, Abdul Basir Mohammad, Amir Husin Mohd Nor, Hayatullah Laluddin, Mohd. Al Adib Samuri, Nurhayati Binti Che Omar

Dato’ Dr. Hailani Muji Tahir dan Sumbangannya dalam Bidang Muamalat di Malaysia
Muhammad Rasyid bin Ismail & Muhammad Adib Samsudin

Hukum Penggunaan Wang Kertas: Analisis Berdasarkan Pandangan Ulama terhadap Fasa Perubahan Mata Wang Dunia
Salmy Edawati Yaacob

Prinsip Wa‘d Dua Hala dan Garis Panduan Pemakaiannya dalam Lindung Nilai
Azlin Alisa Ahmad

Qisas: Teori dan Pelaksanaannya Terhadap Wanita: Satu Perbandingan di Antara Sivil dan Islam
Ahmad Bin Muhammad Husni, Abdul Basir Mohammad, Amir Husin Mohd Nor, Hayatullah Laluddin, Mohd. Al Adib Samuri & Nurhayati Binti Che Omar

Larangan Penggunaan Kalimah Allah oleh Non-Muslim: Antara Teori Ilmiah dan Realiti Maslahat Semasa
Muhamad Zuhaili Saiman & Anwar Fakhri Omar

Takhāruj dalam Amalan Pembahagian Pusaka Islam
Wan Najmiah Bt Wan Mohamad Ali & Md Yazid Ahmad

Koperasi di Malaysia: Pencerakinan Sejarah & Hukum Pelaksanaannya
Mohd Mazli Mohd Aini, Salmy Edawati Yaacob & Ahmad Dahlan Salleh

Konsep Penjagaan dan Pemuliharaan Alam Sekitar menurut Perspektif Islam
Ahmad Dahlan Salleh

Amalan Wasiat kepada Waris di Malaysia
Noor Lizza Mohamed Said