ISU SYARIAH & UNDANG-UNDANG SIRI 23

 

Kulit Depan

Kulit Belakang

Kata Pengantar dan Senarai Kandungan

Bab 1
Pendahuluan: Sinergi Syariah dan Undang-undang Solusi Masalah Ummah
Md Yazid Ahmad, Anwar Fakhri Omar & Mohammad Zaini Yahaya

Bab 2
Kekeliruan Mengenai Hukum Hakam Iddah dalam Kalangan Wanita di Ipoh, Perak
Nabihah Hasinah Abdul Halim & Che Maryam Ahmad

Bab 3
Perkembangan Penghakiman Kes-kes Pemelukan Islam dan Implikasi Perundangan terhadap Pindaan Rang Undang-undang Seksyen 51A dan 88A Akta 164
Zuliza Mohd Kusrin, Mohd Zamro Muda, Md Yazid Ahmad & Mohd Al Adib Samuri

Bab 4
Perletakan Salah Nyata Kontrak dalam Teori Kontrak Islam
Norhoneydayatie Abdul Manap, Mat Noor Mat Zain & Sakina Shaik Ahmad Yusoff

Bab 5
Kepelbagaian Cabang Ilmu Forensik dalam Islam dan di Malaysia
Ummi Rose Azra Mohamad Tajuddin & Nurbazla Ismail

Bab 6
Hubungkait Bitcoin dan Blockchain dengan Prinsip Asas Muamalat Islam
Sheikh Ameer bin Shaik Mohd Zeferi, Zamzuri Zakaria & Nik Abdul Rahim Nik Abdul Ghani

Bab 7
Prinsip Tanāzul menurut Perspektif Islam: Satu Tinjauan Literatur
Siti Mutiara Mohd Azman & Azlin Alisa Ahmad

Bab 8
Isu-isu Syariah dalam Pengaplikasian Produk Berstruktur Islam di Perbankan Islam di Malaysia
Siti Suhaida Suhardi & Azlin Alisa Ahmad

Bab 9
Modus Operandi Bay‘ al-Salam sebagai Instrumen Pembiayaan Peribadi Patuh Syariah
Amir Fazlim Jusoh @ Yusoff, Mat Noor Mat Zain, Salmy Edawati Yaacob, Hanira Hanafi, Nik Abdul Rahim Nik Abdul Ghani, Shifa Mohd Nor dan Muhammad Shahir Ridzuan Md Radzi

Senarai Penyumbang

Indeks