PROCEEDINGS OF 2ᴺᴰ INTERNATIONAL CONFERENCE ON LAW AND ISLAMIC JURISPRUDENCE (2ᴺᴰ ICIJ2018)

   

Date:
30 April 2018

Organised by:
Center for Contemporary Fiqh & Syariah Compliance, Faculty of Islamic Studies, The National University of Malaysia (UKM), Malaysia
and
Department of Islamic Studies, College of Islamic Studies, Prince of Songkla University, Pattani Campus, Thailand

Co-Organised by:
Faculty of Hospitality & Tourism, Prince of Songkla University, Phuket Campus, Thailand

ISBN:
978-967-0913-84-1

Bahagian Depan/Preliminary Part

Senarai Kandungan/Table Of Contents

Kebitaraan Falsafah Melayu Islam Beraja Dalam Mencorak Kemajuan Pendidikan Islam Di Negara Brunei Darussalam: Peranan Kerjasama Sultan & Ulama
Abdul Kadir bin Mohamad

Perbandingan Tawarruq dengan Bay’ Salam sebagai Instrumen Pembiayaan Peribadi Islam
Amir Fazlim Jusoh@Yusoff

Penentuan Hukum Vape Menurut Perspektif Islam Dan Sains
Ahmad Fikri Arif Bin Muhamad Fuat & Mohd Izhar Ariff bin Mohd Kashim

Kecemerlangan Bahagian Falak, Jabatan Mufti Negeri Sarawak dalam Penyelidikan dan Pendidikan Ilmu Falak
Mohd Hafiz Safiai, Afiqah Nur Rajwani Ramli & Ibnor Azli Ibrahim

Analisis Musharakah Ma’a al-Hibah dalam Amalan Saham Keutamaan Menurut Perspektif Syariah
Marina Abu Bakar & Shofian Ahmad

Tindakan Pentadbiran dalam Penyalahgunaan Label Halal untuk Melindungi Pengguna di Malaysia
Mustafa ‘Afifi bin Ab. Halim, Ahmad Zaki Salleh & Nurfadhilah Che Amani

Mengkaji Lingkungan dalam Konsep Islam dan Implementasi Pemungsian Sungai pada Zaman Modern dengan Studi Kasus: Kampung Ledhok Timoho
Naya Nur Angga Rahayu & Aminuddin Nur Rahman

Mazhab Syafi’i dalam Amalan dan Perundangan di Negara Brunei Darussalam
Nurol Huda binti Pehin Datu Seri Maharaja Dato Seri Utama Haji Ismail

Harta Sepencarian Dalam Isu Tanah Tertakluk Akta Tanah Berkelompok
Abdul Walid Abu Hasan & Siti Shamsiah Md Supi

Kelestarian Masjid di Malaysia Menerusi Akta Warisan Kebangsaan 2005 [Akta 645]
Mohd Yuszaidy Mohd Yusoff & Muammar Ghaddafi Hanafiah

Implikasi Pemelukan Islam Terhadap Perkahwinan Sivil di Malaysia
Azlan Shah Nabees Khan & Mohd Al Adib Samuri

Pengendalian Pengurusan Produk Hibah di Wasiyyah Shoppe Berhad dan As-Salihin Trustee Berhad
Adilah Mohd Sa’afie, Mohd Zamro Muda, Noor Lizza Mohamed Said & Md. Yazid Ahmad

Peraturan-Peraturan Kawalan Dadah dan Kosmetik 1984: Sejauhmana Ia Bertepatan Dengan Maqasid Syariah
(Cosmetic and Drug Control Regulations 1984: To What Extent It Is in Conformity with the Objectives of Syariah)
Wan Siti Norjannah W Sulong & Abdul Basir Mohamad

Syariah Islam Dalam Penyelesaian Pertelingkahan Antarabangsa
Mohd Nasran bin Mohamad

Mikro Kredit Daripada Dana Zakat di Baitul Mal Aceh: Analisis Daripada Perspektif Undang-Undang
Nurul Ilyana Muhd Adnan

Pentaksiran Nafkah Anak Mengikut Uruf Tempatan di Mahkamah Syariah Negeri Kedah
Zaini Nasohah, Zuliza Mohd Kusrin, Mohd Nasran Muhammad & Abu Suffian Abu Yaziz

Etos Melayu Dalam Pengajaran Sabil al-Muhtadin Karya Syeikh Muhammad Arshad al-Banjari
Muammar Ghaddafi bin Hanafiah, Wan Nasyrudin bin Wan Abdullah & Mohd Yuszaidy Mohd Yusoff

Analisis Syariah Terhadap Caj Upah dalam Skim Pembiayaan Mikro Berasaskan al-Rahnu
Nik Abdul Rahim bin Nik Abdul Ghani & Azlin Alisa Ahmad

Pengaruh Tafsir Al-Jalalayn dalam Tarjuman Al-Mustafid Karya Syeikh Abdul Rauf Al-Singkili
Wan Nasyrudin Wan Abdullah & Muammar Ghaddafi Hanafiah

Perilaku Seksual Remaja Autistic Spectrum Disorders (Asd) dan Perkaitannya Dengan Kesalahan Jenayah Seksual Syariah
Zuraini Yaakub & Zuliza Mohd Kusrin

Kursus Pra-Perkahwinan Islam dan Orang Kelainan Upaya Pekak
Nur Syaidatul Akmar Binti Sha’ari, Zuliza Mohd Kusrin & Che Maryam Ahmad

Konsep Pengurusan Kewangan Keluarga Menurut Maqasid al-Shariah
Suzana Md Samsudi & Siti Shamsiah Md Supi

Pengkategorian Salah Nyata Dalam Kontrak: Tinjauan dari Sudut Common Law, Akta Kontrak 1950 dan Perundangan Islam
Norhoneydayatie Abdul Manap, Sakina Shaikh Ahmad Yusoff & Mat Noor Mat Zain

Pakej Mikro Kredit Berdasarkan Skim Ar Rahnu di Malaysia
Azlin Alisa Ahmad & Nik Abdul Rahim Nik Abdul Ghani

Konsep Makanan Diet Rasul Saw Menurut Perspektif Islam dan Sains
Mohd Izhar Ariff Mohd Kashim, Sahilah Abd. Mutalib, Yusof Maskat, Norfadhilah Ismail, Rozida Khalid, Razalee Sedek & Diani Mardiana Mat Zin

Preparation of Human Resources in Special Region of Yogyakarta to Sharia Tourism
Muhammad Iqbal SE.I. MS.I. & Ahmad Rido

Research Development of Comtemporary Fatwa in Facing Globalization Challenges: An Approach
Alias Azhar

Integration of Waqf Based Musharakah Model for financing Higher Education: A Participary Development
Muhammad Nazmul Hoque

Diet Halalan toyyiban: Porcine Blood Plasms Detection in Chicken Meatball by Conventional Polymerase Chain Reaction (PCR) Analysis
Norfadzilah Ismail, Sahilah Abd. Mutalib, Izhar Ariff Mohd Kashim, Rozida Khalid, Razalee Sedek & Ahmad Azuhairi Ariffin

Travelling for Cure: An Assessment to the Legal Aspect of Medical Tourism in Malaysia
Waarithatul Wafa’ binti Haji Abdul Kadir

The Impact of Customer Due Diligence in The Islamic Banking Institutions In Malaysia: A Legal Perspective
Raja Madihah Raja Alias, Norhashimah Mohd Yasin & Dato’ Ng See Teong

Islam and The Status of Women: A Revolutionary Change
Abdu Abdullahi

Religious Coexistence in Thailand: Perspective from Two Religious Communities
Ibrahima Lamine Sano

The Contemporary Application of the Rules on al-Gharawaini (The Two Bright Stars): Revisiting Umariatan Cases
Jamel R. Cayamodin

Educational Administration: Its Relationships with Maqasid al-Shari`ah
Abdulhakam Hengpiya

Explore the Shari’ah Governance Perception of Islamic Cooperative’s Executives in Thailand
Aris Hassama & Mahmood Hayeemad

Developing Halal Tourism Route in Sountern Thailand: An Exploratory Study
Tawat Noipom & Ruslee Nuh

Toward Stability, Prosperity and Sustainability: A Case of College of Islamic Studies, Prince of Songkla University
Niloh Wae-u-seng

بدائل عقوبة الإعدام وأثر إلغائها في المجتمعات العربية والإسلامية
عبدالله سليمان علي أبوزيد, حسنظام بن هاشم & مصطفى خليف أبوزيد

استحالة المواد النّجسة المكوّنة لمنتجات التّجميل من منظور الفقه الإسلامي
Muneer Ali Abdul Rab, Wan Abdul Fattah, Mualimin Mochammad Sahid, Setiyawan bin Gunardi & Mesbahul Hoque

القرآن العظيم وعلاقته بالاقتصاد الإسلامي
محمّد الأمين محمّد سيـــــــــــلا

التسامح مع غير المسلمين في سيرة النبي وصحابته
عثمان يونو
جاد الحق مينج سامون

أساليب التربية الإسلامية في ترسيخ القيم وتنميتها
رشدي طاهر

مفهوم السياحة الدينية في ضوء الشريعة الإسلامية
محمد حمزة علي فلامرزي

الوقف في ماليزيا بين النظرية والتطبيق
أحمد دحلان صالح & نيك عبد الرحيم نيك عبد الغني

القواعد الأصولية العرفية في “نهاية المطلب” لإمام الحرمين الجويني
محمد زيني يحي

Imam an-Nawawiy and His Islamic Law Works Development
Abdulhadee Sabuding

Islamic Education Via Halaqah Method: College of Islamic studies, Prince of Songkla University, Pattani Province Student Halaqah Activities Output
Ismaie Katih

Comparative Study of Islamic Law on Food during Critical Time
Tawee Nuoporm & Maroning Salaming

Kedudukan Kanak-Kanak Yang Berkonflik Dengan Undang-Undang Dan Perundangan Jenayah Di Malaysia
Wafaa’ binti Yusof