SEMINAR KEBANGSAAN EMAS DALAM INSTITUSI KEWANGAN DI MALAYSIA 2016

cover

Tajuk: E-Prosiding Seminar Kebangsaan Emas Dalam Institusi Kewangan di Malaysia
Penyunting: Salmy Edawati Yaacob, Ahmad Dahlan Salleh & Lukman Samsudin
Tarikh: 22 Mac 2016
Tempat: Hotel Puri Pujangga, Universiti Kebangsaan Malaysia
ISBN: 978-967-0913-21-6

Muka Depan

Senarai Kandungan

Lindung Nilai Dalam Kewangan Islam : Analisa Terhadap Keputusan Shariah Semasa
Dr Shamsiah Mohamad & Dr Noor Suhaida Kasri

Gold Investment Account In Malaysia
A.M. Hafizi, Syed Musa Syed Jaafar Alhabshi, Hawati Janor, N.A.M. Naseem & Mohd Faizal Kamarudin

Dapatan Kajian Pembangunan Instrumen Pelaburan Emas Patuh Syariah (iPEPS) Di Malaysia
Najahudin Lateh & Salmy Edawati Yaacob

Gold Dinar Awareness In Malaysia: An Empirical Study
Ruzanifah Kosnin & Mohamad Safri Ya

Investment In Gold Dinar From Islamic Economic Perspectives
Nurshuhaida Abdul Razak, Aisyah Abdul-Rahman & Salmy Edawati Yaacob

Kajian Pemakaian Kaedah“Lock Price” Dalam Helah Urusniaga Bertangguh Emas Fizikal
Muhamad Zuhaili Saiman & Ahmad Dahlan Salleh

Spekulasi Dalam Pelaburan Emas: Satu Analisis Hukum
Abdulhakim Fakhruddeen Muhamad Ridzuan & Nor Fahimah Mohd Razif

Harga Emas Sebagai Penanda Aras Kadar Keuntungan Dalam Perbankan Islam
Zaidi Isa & Nur Amalina Shafie

Cadangan Melokalisasikan Agihan Zakat Di Institusi Pengajian Tinggi: Kajian Di Politeknik Kota Kinabalu, Sabah
Dicky Wiwittan Toto Ngadiman, Hairunnizam Wahid & Mohd Ali Mohd Nor

Daya Saing Industri Makanan Halal Di Asean
Abdul Wafiy Azizol

Faktor Penerimaan Melokalisasi Tadbir Urus Pengagihan Zakat Pelajar Tajaan Lembaga Zakat Selangor Di Institusi Pengajian Tinggi
Mohd Faiz Ahmad @ Abdullah, Hairunnizam Wahid, Sanep Ahmad & Muhammad Rizal Jalil

Emas Sebagai Penanda Aras Nisab Zakat Di Malaysia: Satu Analisa
Azhan Rashid Senawi & Muhammad Pisol Mat Isa

Keberkesanan Agihan Zakat Perubatan Oleh Institusi Zakat: Kajian Lembaga Zakat Selangor (LZS) Dan Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan (MAIWP)
Muhammad Hafiz Hassan, Hairunnizam Wahid & Sanep Ahmad

Kesan Kadar Bunga Dan Kadar Pulangan (Profit- Loss Sharing) Keatas Konsep Tabungan Di Perbankan Malaysia – Indonesia
Ahmad Furqan