Tentatif

(29 APRIL 2017 – SABTU)

MASA AKTIVITI
8.00 pagi – 8.30 pagi Pendaftaran


8.30 pagi – 9.00 pagi MAJLIS PERASMIAN – Ballroom 1

Bacaan Doa

Ucapan Aluan
Dr. Mohd Zamro Muda
Pengerusi
Persidangan Antarabangsa Undang-Undang & Perundangan Islam – ICLIJ2017

Ucapan Perasmian
Prof. Wan Kamal Mujani
Dekan Fakulti Pengajian Islam
Universiti Kebangsaan Malaysia

Penyampaian Cenderamata


9.00 pagi – 10.30 pagi UCAP TAMA

Yang Amat Arif Dato’ Dr. Hj. Mohd Na’im Hj. Mokhtar
Ketua Hakim Syarie
Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Selangor

Prof. Dr. Hasani Mohd Ali
Fakulti Undang-undang
Universiti Kebangsaan Malaysia

Prof. Madya Dr. Zuliza Mohd Kusrin
Jabatan Syariah
Fakulti Pengajian Islam
Universiti Kebangsaan Malaysia

Penyampaian Cenderamata


10.30 pagi – 11.00 pagi Minum pagi


11.00  pagi – 12.30 tgh PEMBENTANGAN SIDANG SELARI 1 (Ballroom 1 & 2)


12.30 tgh – 2.00 ptg Makan tengahari & Solat


2.00 ptg – 3.30 ptg PEMBENTANGAN SIDANG SELARI 2 (Ballroom 1 & 2)


3.30 ptg – 5.00 ptg PEMBENTANGAN SIDANG SELARI 3 (Ballroom 1 & 2)