Penginapan

Pihak urusetia tidak menyediakan kemudahan penginapan & pengangkutan ke tempat persidangan kepada peserta. Walau bagaimanapun, peserta boleh menguruskan sendiri tempahan penginapan dengan melayari website berikut:

  1. www.tripadvisor.com.my
  2. www.booking.com
  3. www.trivago.com.my