Jadual Pembentangan

 11.00 PAGI-12.30 TENGAHARI – SESI 1

 BILIK 1

MODERATOR:
DR. WAFAA’ YUSOF

 BILIK 2

MODERATOR:
PROF. DR. MOHD NASRAN MOHAMAD

 BILIK 3

MODERATOR:
DR. AHMAD MUHAMMAD HUSNI

Pemakaian Prinsip Undang-Undang Sivil dalam Penghakiman Berkaitan Prosiding Kes di Mahkamah Syariah: Satu Kajian Kes

Multazimah Rafie & Shahrul Mizan Ismail

Implikasi Dasar Penamaan Saudara Baru Terhadap Mualaf di Malaysia

Mohd Al Adib Samuri & Azlan Shah Nabees Khan

Permasalahan Tadbir Urus dalam Memajukan Institusi Wakaf Negeri

Shahrina Romli, Mat Noor Mat Zain, Mohd Zamro Muda & Noor Lizza Mohamed Said

Asbabul Nuzul Ayat Poligami dan Teori Perundangan di Beberapa Negara

Siti Mursyidah Mohd Zin & Nur Zulfah Md Abdul Salam

Isu-Isu Hak Kebebasan Beragama di Malaysia

Nazneen Ismail, Nurulfathonah Mohd Effendy, Kamal Azmi Abd Rahman, Norsaleha Mohd Salleh & Indriaty Ismail

Jaminan Perundangan Terhadap Orang Kelainan Upaya (OKU) dalam Pekerjaan Menurut Syarak dan Perundangan di Malaysia

Noratiqah Abd. Aziz & Zuliza Mohd Kusrin

Faraq Perkahwinan Bagi Pasangan Tidak Sah Taraf di Negeri Sembilan: Tinjauan Umum Menurut Perundangan Islam

Wan Abdul Fattah Wan Ismail, Hasnizam Hashim, Syahirah Abdul Shukor & Asma Harun

Amalan Penternakan Haiwan Mengikut Syarak Menjamin Kualiti Makanan Berteraskan Haiwan
Raden Siti Hawa & Abdul Basir Mohamad
Keselamatan Pekerja di Tempat Kerja dari Perspektif Islam dan Peruntukan Perundangan di Malaysia

Hasliza Hasan & Kamal Halili Hassan

Analisis Peruntukan Undang-Undang Harta Pusaka di Malaysia

Nur Zulfah Md Abdul Salam, Nurhayati Abdul Ghani, Noor Syahida Abdul Rahman, Hasliza Talib & Nurul Syafini Abd Rahman

Tuntutan-Tuntutan Plaintif Yang Layak Dipohon Bagi Kes Kecuaian Doktor di Hospital: Satu Kajian Menurut Undang-Undang Tort

Mohd Farok Mat Nor & Mashitah Nabees Khan

Konsep Khalwat Menurut Syarak dan Perundangan Jenayah Islam di Malaysia

Mariyah Mohamed Salleh & Zuliza Mohd Kusrin

Niat dan Kesannya ke atas Hukum Jenayah Qisas

Muhammad Akramin Kamarul Zaman & Mohd Noor Daud

Analisis Terhadap Pandangan Berkaitan Tanah Adat di Negeri Sembilan

Amir Husin Mohd Noor

Implikasi Pemelukan Islam Terhadap Pengurusan Harta Mualaf

Rina Fakhizan Mohd Sukri, Zuliza Mohd Kusrin, Mohd Zamro Muda & Md. Yazid Ahmad

Pengaruh Taubat dalam Pengguguran Hukuman Hudud

Hamidi Abdul Ghani

Fiqh al-Siyar Menurut al-Shaibani

Mohd Nasran Mohamad

Ketaatan kepada Pemimpin dalam Negara Demokrasi Menurut Maqasid Syariah

Mazlan Mohd Ibrahim & Muhammad Nazir Alias


 2.00 PTG-3.30 PTG   SESI 2

BILIK 1

MODERATOR:
USTAZ ANWAR FAKHRI OMAR

 BILIK 2

MODERATOR:
DR. MOHD AL ADIB SAMURI

 BILIK 3

MODERATOR:
DR. NURUL ILYANA MUHD ADNAN

العادات السلبية في المجتمعات المسلمة والآثار المترتبة عليها: دراسة وصفية

Mahmoud Mohamed Ali Mahmoud Edris, Mualimin Mochammad Sahid, Muneer Ali Abdul Rab, Amir Husin Mohd nor, Azman Ab. Rahman, Nik Rahim bin Nik Wajis, Setiyawan Gunardi & Fithriah Wardi

Robust Correlation Diagnostic for Dynamic Behavior of Malaysia Currency with World Crude Oil Price: A Statistical Analysis for Islamic Country Currency in Economic Friction Condition

Nashirah Abu Bakar & Sofian Rosbi

Keterangan Forensik di Malaysia: Satu Kajian literatur

Ummi Rose Azra Mohamad Tajuddin & Nurbazla Ismail

حكم المصادرة في العقوبة المالية

Mohd Harifadilah Rosidi & Shofian Ahmad

How the Character of a Muslim Merchant Prevents the Context of Creation of Non-Conformity of Good Faith: A Comparison Between Three Legal Systems (Islamic Common and Civil Law)

Yaser Farman & Anowar Zahid

Justifikasi Dokumen Elektronik Sebagai Pembuktian di Mahkamah Syariah

Maslia Izatie Mohd Atan & Nurbazla Ismail

ضوابط تغيّر الاجتهاد بتغيّر العوائد والأعراف

Muneer Ali Abdul Rab, Mualimin Mochammad Sahid, Amir Husin Mohd Nor, Azman Ab. Rahman, Mahmoud Mohamed Ali, Nik Rahim Nik Wajis, Setiyawan Gunardi & Fithriah Wardi

Adoption in CEDAW: A Study in the Light of Islamic Law and Omani Law

Mohammed Ghassan Suliman Al-Mazrooey

Analisis Draf Pindaan 164 AMU

Nur Hidayah Israh & Nurbazla Ismail

Hubungan Insentif Keimanan dan Amalan Pengajaran Guru Tahfiz Swasta di Negeri Perak

Mohamad Marzuqi Abdul Rahim, Abd Hadi Borham, Wahyu Hidayat Abdullah & Ahmad Yussuf

Islamic Economic System: A Critical Analysis

Abdul Wahab Arain

Pembuktian Penyebaran Fitnah di Internet Menurut Akta Keterangan 1950 dan Akta Keterangan Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan 1997

Hasrul Izwan bin Rahim & Nurbazla Ismail

Perealisasian Pengagihan Zakat Melalui Pembiayaan Mikro Kredit

Nurul Ilyana Muhd Adnan


3.30 PTG-5.00 PTG  – SESI 3

 BILIK 1

MODERATOR:
USTAZAH CHE MARYAM AHMAD

 BILIK 2

MODERATOR:
DR. ZAMZURI ZAKARIA

 BILIK 3

MODERATOR:
USTAZ MD. YAZID AHMAD

Keris dalam Pengubatan Tradisional Melayu dari Perspektif Islam Sebagai Satu Kajian Kes di Kelantan

Azlina Musa

Elemen Merentas Sempadan Masa dalam Kitab-Kitab Fiqh Klasik (Turath)

Muhammad Zaini Yahaya & Mohamad Adib Shamsudin

Perbandingan Amalan Skim Ar Rahnu di Malaysia

Mat Noor Mat Zain

Pemerkasaan Sistem Zakat di Malaysia: Permasalahan dan Cadangan Pelaksanaan

Muhammad Nur Aiman Zulkifli, Nur Fatihah Lockman & Filzah Farah Zainoddin

Analisis Hubungkait antara Maqasid Syariah dan Maslahah Mursalah

Muhammad Nazir Alias

Penggubalan Undang-undang Angkasa dan Peranannya Terhadap Aktiviti Penerokaan Angkasa Lepas: Satu Tinjauan

Hafiz Safiai & Ibnor Azli Ibrahim

Penilaian Semula Asas Penentuan Kadar Nafkah Isteri dan Anak di Mahkamah Syariah

Zaini Nasohah & Abu Suffian Abu Yaziz

Halal Label Berdasarkan Akta Makanan 1983 dan Sejauh Mana Peranannya dalam Perlindungan Pengguna Makanan Halal di Malaysia

Mustafa Afifi Ab Halim

Analisis Peruntukan Hibah dalam Perundangan di Mesir dan Jordan

Noor Lizza Mohamed Said & Mohd Zamro Muda

Tatacara Siasatan Suspek Kanak-kanak dalam Kes Jenayah Syariah

Wafaa’ Yusof & Asma Hakimah Abdul Halim

Menganalisa Literatur Review Berhubung Isu Makanan dan Pemakanan di Negara Bukan Islam

Siti Nur Husna Abd Rahman & Mohd Izhar Ariff Mohd Kashim

Pewarisan Beza Agama Menurut Perspektif Islam dan Perundangan di Malaysia

Mohd Zamro Muda & Noor Lizza Mohamed Said

Poligami: Patut atau Perlu?

Che Maryam Ahmad

Kriteria Pemilihan Pembiayaan Perumahan Islam

Zamzuri Zakaria

Muafakat dan Takharuj: Antara Amalan Kebiasaan dan Undang-undang Pusaka Islam

Md. Yazid Ahmad

Untung atas Angin dalam Urus Niaga Saham Secara Kontra (Contra Trading)

Azlin Alisa & Nurul Ilyana Muhd Adnan, Suraya Ismail & Wan Anisah Endut