PERSIDANGAN ANTARABANGSA UNDANG-UNDANG & PERUNDANGAN ISLAM (ICLIJ2017)


TEMA
“Harmonisasi Perundangan Sivil & Islam”

TARIKH
29 April 2017 (Sabtu)

 

TEMPAT

Pusat Penyelidikan Langkawi, Universiti Kebangsaan Malaysia, Kampus Tuanku Abdul Halim Mu’adzam Shah, Pulau Langkawi, Kedah

 

 

 


OBJEKTIF

 • Mengambil manfaat daripada pandangan pakar bidang berkenaan isu perundangan sivil dan Islam.
 • Mewujudkan perbincangan ilmiah dalam kalangan para penyelidik, pensyarah, pentadbir, pengamal undang-undang dan pelajar siswazah sama ada pada peringkat sarjana dan doktor falsafah.
 • Bertukar-tukar fikiran dan pandangan berkaitan dengan isu-isu perundangan sivil dan Islam bagi mencambah ufuk pemikiran dalam kalangan para penyelidik, pensyarah, pentadbir, pengamal undang-undang dan pelajar yang terlibat.

SUBTEMA

 • Undang-undang Kekeluargaan
 • Undang-undang Kewangan
 • Undang-undang Kehartaan
 • Undang-undang Jenayah
 • Undang-undang Pentadbiran dan Perlembagaan
 • Undang-undang Kanak-Kanak
 • Perbankan Islam dan Takaful
 • Gender dan Undang-undang
 • Maqasid dalam Perundangan
 • Islam dan Pengurusan
 • Falsafah dan Peradaban Islam
 • Isu Alam Sekitar
 • Fiqh Astronomi
 • Perubatan Islam
 • Islam dan Minoriti
 • Industri Halal
 • Tajuk-tajuk lain yang berkaitan