Format Kertas Kerja

Bahasa yang boleh digunakan sama ada Melayu, Inggeris dan Arab. Format yang ditetapkan adalah seperti berikut:

  • Menggunakan sistem pengarang-tarikh. Cth: (Aminuddin 1985: 120)
  • Ditaip menggunakan perisian Microsoft Word, font Times New Roman bersaiz 12 point dan berlangkau 1.5 line (Bahasa Melayu dan Inggeris)
  • Ditaip menggunakan perisian Microsoft Word, font Traditonal Arabic bersaiz 16 point dan single spacing (Bahasa Arab)
  • Tidak melebihi 20 halaman
  • Disertakan dengan bibliografi
  • Disertakan juga biodata ringkas penulis
  • Dihantar dalam bentuk soft copy ke emel berikut: icij2018@ukmsyariah.org atau dimuat naik melalui laman sesawang ini