PERSIDANGAN ANTARABANGSA UNDANG-UNDANG & PERUNDANGAN ISLAM (ICIJ2018)

TEMA
Perundangan Islam, Hospitaliti dan Persoalan Semasa

TARIKH
30 April 2018 (Isnin)

TEMPAT
Prince Of Songkla University
Phuket Campus, Thailand


OBJEKTIF

 • Mengambil manfaat daripada pandangan pakar bidang berkenaan isu perundangan sivil dan Islam.
 • Mewujudkan perbincangan ilmiah dalam kalangan para penyelidik, pensyarah, pentadbir, pengamal undang-undang dan pelajar siswazah sama ada pada peringkat sarjana dan doktor falsafah.
 • Bertukar-tukar fikiran dan pandangan berkaitan dengan isu-isu perundangan sivil dan Islam bagi mencambah ufuk pemikiran dalam kalangan para penyelidik, pensyarah, pentadbir, pengamal undang-undang dan pelajar yang terlibat.

 

SUBTEMA

 • Undang-undang Islam
 • Kekeluargaan Islam
 • Muamalat dan Kewangan Islam
 • Kehartaan Islam
 • Perbankan Islam
 • Undang-undang Perbandingan
 • Islam dan Pendidikan
 • Islam dan Demokrasi
 • Islam dan Globalisasi
 • Islam dan Pengurusan
 • Falsafah dan Peradaban Islam
 • Isu Gender
 • Isu Alam Sekitar
 • Isu Bioteknologi Pemakanan Islam
 • Fiqh Astronomi
 • Perubatan Islam
 • Islam dan Minoriti
 • Industri Halal, Hospitaliti & Perlancongan
 • Tajuk-tajuk lain yang berkaitan